Nasza Bydgoszcz

Technikum Kolejowe w Bydgoszczy zostanie reaktywowane - od września nowy rok szkolny

Szczegóły

Brakuje młodej kadry na kolei, seniorzy odetchną lub pójdą na zasłużoną emeryturę.  Bydgoska Szkoła Wyższa podpisała wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe list intencyjny, który ma zapewnić najwyższą jakość kształcenia w nowo powołanej szkole – Technikum Kolejowym w Bydgoszczy.

fot. autoflesz.com | dawne Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji, później nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Obecnie budynek, po remoncie,  należy do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

 

Na początku TK będzie kształcić specjalistów  dróg i mostów kolejowych. Rekrutacja do nowej, starej szkoły trwa przy ul. Unii Lubelskiej 4c (tel. 52 584 10 01.

Założenia programowe i nazwa szkoły nawiązują do kilkudziesięcioletniej tradycji Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy. Gwarancją wysokiego poziomu szkolenia  jest kadra dawnego Technikum Kolejowego oraz zobowiązania zawarte  w liście intencyjnym  pomiędzy Centrum Nauki i Szkolnictwa  „Edukator”  przy Bydgoskiej szkole Wyższej a PKP – partnerem branżowym Technikum.  PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewniają  pomoc w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz w wyposażeniu pracowni.

Ze smutkiem przyglądaliśmy się na to, co dzieje się na dawnym terenie PKP
Degrengolado PKP PLK, niedoinwestowanie, brak nakładów na bezpieczeństwo, wreszcie brak kadry technicznej wywołało stan napięcia i zmusiło decydentów do reaktywowania tak ważnej dla kolejnictwa szkoły.  Naszym zdaniem – nie tylko, ale zgodnie z hebrajskim zwyczajem o rozmowach… się nie rozmawia.

Przypomnijmy, że Technikum Kolejowe w Bydgoszczy zostało zlikwidowane w 2005 roku, na mocy uchwały Rady Miasta z 2012 roku. To była jedna z większych pomyłek na mapie szkolnictwa technicznego. Absolwenci z okresu świetności szkoły 1971/1976 z takich kierunków jak: automatyka i zabezpieczenie ruchu kolejowego, maszyny elektryczne, budowa dróg i mostów czy telekomunikacja (kierunki 5-letnie) - to już seniorzy. Dziś tylko niektórzy pracują w wyuczonym zawodzie, ale następców brakowało (i brakuje),  jak lekarstwa na dżumę.

To dobra decyzja władz uczelni, szkoda tylko że tak późno. Tworzona Szkoła, będzie jedyną placówką kolejową w makroregionie obejmującym województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Przypomnijmy jeszcze, że b. Technikum Kolejowe zajmowało zabytkowy budynek przy ul. Kopernika 1, wybudowany w 1907 roku.*/ Dziś, po remoncie,  przejęty został przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Najważniejsze, że nie powstał kolejny market czy dyskont.

*/ Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dn. 5 maja 1992 r. wpisuje gmach Technikum Kolejowego do rejestru zabytków województwa bydgoskiego (nr A/307/1/) jako dobro kultury narodowej. W uzasadnieniu stwierdza iż: „ (...) szkoła wybudowana w 1907 roku na siedzibę Miejskiej Szkoły Realnej. Budynek w stylu secesji o kształcie litery L, trójkondygnacyjny z sutereną i użytkowym poddaszem, zwieńczony dachem mansardowym z facjatami, cylindryczną wieżą i czterema wieżyczkami. Elewacja południowa, frontowa, pięcioosiowa z głównym otworem wejściowym, w narożnikach boniowane ryzality cztero i siedmioosiowe zwieńczone szczytami. Okna w całej elewacji zamknięte prosto, łukiem odcinkowym, koszowym i pełnym. Elewacja zachodnia boczna z dwoma ściętymi po bokach ryzalitami, zakończonymi szczytami. Ryzality w dolnych partiach boniowane. Wnętrze z zachowanymi oryginalnymi klatkami schodowymi. Aula zdobiona bogatą sztukaterią i boazeriami. Wszystkie elewacje o bogatym, zróżnicowanym detalu architektonicznym.” (...)

Karty historii zapisane przez absolwentów "kolejówki"
Jedną  z najciekawszych historii szkoły zapisała klasa V Au – automatyka zabezpieczenia ruchu kolejowego, której w latach 1971-1976 wychowawcami byli mgr Henryk Betański (późniejszy dyrektor  TK), mgr Bogdan Szopa i mgr inż. Roman Dembiński. Niektórzy mówili tylko o sąsiednim LO VI, kuźni olimpijczyków. A "kolejówka"? To była szkoła życia, dawała przepustkę do dalszej kariery, była wreszcie awangardą przemian w technice i energetyce. Dziś o tym się nie pamięta lub nie chce pamiętać.

fot. autoflesz.com | 17 października 1987 roku,  z okazji jubileuszu 35-lecia Technikum - Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy mgr Jan Kuberski,  za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dniem 26 maja 1987 r. nadał  Szkole imię Mikołaja Kopernika

 

Z żalem przyjęliśmy informację, że w 2002 roku zaprzestano naboru,  a ratusz zadecydował o likwidacji placówki. Włosy na głowie - jeśli absolwenci jeszcze je mają - stawały,  gdy przy ul. Warszawskiej przejęto Internat TK (tak naprawdę zniszczono  kolejny obiekt zabytkowy, który wynajęto kupcom). To były  bardzo złe decyzje, czy uda się wrócić do świetności?

Od września TK będzie kształcić techników dróg i mostów kolejowych, w latach następnych chce uruchomić także trzy inne specjalności: technik transportu kolejowego, technik automatyki i sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektryk - energetyk transportu kolejowego.

Tradycja zobowiązuje
Animatorzy  Technikum zapewniają, że będą nawiązywać do kilkudziesięcioletniej tradycji b. Technikum Kolejowego. Tu uczyli wybitni nauczyciele jak mgr inż. Roman Dembiński (elektrotechnika), śp. mgr Janusz Grzesik (matematyka), mgr Kazimierz Rozwarski (fizyka)  czy mgr  Henryk Betański (język polski).

Jak dziś pamiętamy złote słowa wybitnych nauczycieli: (…) spięcie, no cóż, spinać to możecie wagony na bocznicy, w układzie elektrycznym jest zwarcie – mówił prof. Dembiński.

Najlepiej było na pierwszym roku, gdy w wydzielonym sektorze ZNTK odbywały się praktyki. Nauczyciele zawodu, wtedy z obróbki ręcznej, z dokładnością do setnej części milimetra sprawdzali wykonane przez uczniów detale do parowozu. Jeśli nie zaliczyłeś praktyki, to bez względu na to, czy byłeś gwiazdą sportu Zawiszy Bydgoszcz, czy piłkarzem Chemika - miałeś problem... kolego.ShellZ kolei pracownia rysunku technicznego miała dwóch pedantycznych wykładowców, zwykle niedowierzających w umiejętności i zdolności uczniów królewskiego działu automatyki. Jeśli wykonałeś pismo techniczne lepiej niż w książce, a tzw. węgarki w rysunku budowlanym "zwymiarowałeś" zgodnie ze wzorcem   padały słowa: (..) kto ci to pisał, wynająłeś „Murzyna” – grzmiał prof. Romanowski.

Dzisiaj pewnie tego by nie powiedział, bo uważane jest za rasistowskie, ale czterdzieści lat temu wierzyliśmy tylko w Wielkiego Brata, egzamin w technikum zawsze wymagał pracy końcowej (zwykle praktycznej i teoretycznej), maturę obowiązkowo pisało się z matematyki i polskiego, a z „dwóją"  nie miałeś co szukać podczas przyjęcia na studia. Wtedy nikt nawet nie słyszał o pomysłach rządowego ministra Giertycha; już się domyślacie dlaczego, bu urodził się dopiero w... 1971 roku.

Cóż czasy były inne, ciąg do nauki pożądany, a ufność w jedyną słuszną partię przewodnią zalecana. Mimo to wyrośliśmy na porządnych ludzi, wiemy jak zdawać egzaminy – również te niezdawalne w WORD (po 19 stycznie br.), nie musimy przechodzić na drugą  stronę ulicy napotykając na swojej drodze „cudotwórców"  i "ściemniaczy”.

Żal jedynie takich szkół jak Technikum Kolejowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, szkolnictwo wojskowe (Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii), a także utraty szansy na rozwój przemysłu motoryzacyjnego czy urodzaj niekompetencji w sektorze kolejowym.

 

redakcja  autoflesz.com

   

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE ZDJĘCIA

   
   

Galeria  

   
   
   
   

Statystyka  

Odsłon artykułów:
5147541
   

Redakcja korzysta  

aparaty-autoflesz.jpg
   
   
© Copyright (c) 2006 - 2015 AutoFlesz.com Wszelkie prawa zastrzeżone.